Проста оплата для Ваших клієнтів на сайті або в мобільному додатку разом з Apple Pay


Apple Pay - система платежів від компанії Apple, яка дозволяє миттєво здійснювати безконтактні платежі, оплату на сайтах і в мобільних додатках. Покупцеві досить один раз прив'язати свою карту і підтверджувати подальші платежі за допомогою TouchID або FaceID. Технологія доступна для власників пристроїв Apple (у браузерах Safari на iPhone, iPad і деяких моделях MacBook).

Простий і швидкий спосіб отримати оплату від клієнтів
Підключення Apple Pay на Ваш сайт або мобільний додаток
Підключення без додаткових інтеграцій, через сторінку WayForPay
Можливість прямої інтеграції кнопки Apple Pay на сайт або мобільний додаток
Зручний спосіб оплати для власників пристроїв Apple
Безпека розрахунків

Як працює?

Для швидкої і простої оплати достатньо мати додані картки в Apple Wallet

1. Клієнт додає карту в Apple Pay
2. При оплаті досить обрати раніше додану картку в Apple Pay і підтвердити платіж
3. Оплата відбувається з вказаною картки. Продавець отримає повідомлення про оплату

Інтеграція

Підключення Apple Pay можливо через сторінку WayForPay і за допомогою прямої інтеграції.
Apple Pay доступний всім магазинам/торговцям підключеним до системи WayForPay без додаткових угод та дій.

Підключення через сторінку WayForPay

При такому способі немає необхідності в додаткових інтеграції. Кнопка Apple Pay буде відображена на сторінці WayForPay. Якщо Ви вже зареєстровані в WayForPay метод оплати буде увімкнено автоматично. Керувати методами оплати можна в Особистому кабінеті, в меню "Платіжні методи".

Пряме підключення через Apple Pay API

При такій інтеграції необхідно буде пройти ряд процедур і перевірок для підключення. Необхідно подати заявку, а також сайт або додаток повинні відповідати ряду вимог. Ваш сайт повинен працювати за схемою HTTPS і підтримувати протокол TLS 1.2.


Пряме підключення через Apple Pay API

Пряме підключення дозволить відображати кнопку Apple Pay на сайті або в мобільному додатку.
Для застосування технології Apple Pay на сайтах при прямій інтеграції, слід дотримуватись таких умов використання від компанії Apple:

Наявність реєстрації аккаунта в програмі Apple Developer. В якій необхідно зареєструвати індивідуальний Merchant ID.
Apple Pay заборонено використовувати для оплати тютюнової продукції, репліки, товарів для дорослих, покупки віртуальної валюти, для поповнення гаманців.
Рекомендації по використанню і брендуванню

Необхідні кроки для використання Apple Pay:

1. Зареєструйте Merchant ID

У консолі Apple Developer Account, перейдіть у розділ «Certificates, IDs & Profiles», далі «Merchant IDs» та пройдіть реєстрацію нового Merchant ID: в полі Description вказується опис; у полі Identifier слід вказати домен вашого сайту в зворотному порядку з додаванням «merchant» на початку (наприклад, сайт shop.ua, то Identifier буде виглядати так - merchant.ua.shop).

2. Створіть сертифікат

На адресу [email protected] напишіть лист, вказавши зареєстрований в Apple Developer Account ваш Merchant ID.
Служба підтримки сформує сертифікат і відправить Вам зворотнім листом. Далі в консолі Apple Developer створіть сертифікат Apple Pay Payment Processing Certificate і передайте в нашу службу підтримки.

3. Підтвердіть домен

У консолі Apple Developer Account додайте домени для кожного сайту, де буде здійснюватися прийом оплати через Apple Pay. Сайти повинні працювати за схемою HTTPS і підтримувати протокол TLS 1.2.

Підтвердіть володіння доменами.


Пряма інтеграція Apple Pay на сайті

Реалізація складається з клієнтської частини (javascript) і серверної.

1.Перевірка можливості оплати за допомогою Apple Pay
Виконується перевірка, чи підтримує пристрій або браузер оплату з Apple Pay, а також те, чи добавлена в Wallet картка, якою можна оплачувати.
if (window.ApplePaySession) {
  var promise = ApplePaySession.canMakePaymentsWithActiveCard({YOUR_MERCHANT_ID});
  promise.then(function(canMakePayments) {
    if (canMakePayments) {
      //картку додано, можно розпочати сесію    }
  });
} else {
  //неможливо оплатити}
2. Формування структури платежу для сесії
Вказуємо найменування товару/послуги, суму і валюту платежу. Створюємо нову сесію оплати.
document.getElementById("apple-pay-button").onclick = function(event) {
  var paymentRequest = {
    currencyCode: 'UAH',
    countryCode: 'UA',
    total: {
      label: {PRODUCT_NAME},
      amount: {PAYMENT_AMOUNT}
    },
    merchantCapabilities: ['supports3DS'],
    supportedNetworks: ['masterCard', 'visa']
  };
}

var session = new ApplePaySession(3, paymentRequest);
3. Виконуємо валідацію мерчанта
Для перевірки можливості оплати для вашого ідентифікатора мерчанта і отримання необхідних даних для виконання платежу необхідно сформувати структуру даних.
Так само виконати запит на оплату в WayForPay використовуючи API Charge і обробити отриману відповідь від системи.
session.onvalidatemerchant = function(event) {
  var promise = validateMerchant(event.validationURL);
  promise.then(function(merchantSession) {
    session.completeMerchantValidation(merchantSession);
  });
}

function validateMerchant(validationURL) {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    var applePayPayload = {
      'merchantId': {YOUR_MERCHANT_ID},
      'validationURL': {YOUR_VALIDATION_URL},
      'body': {
        'merchantIdentifier': {YOUR_MERCHANT_ID},
        'domainName': {YOUR_DOMAIN_NAME},
        'displayName': {PRODUCT_NAME}
      }
    };

    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.onload = function() {
      var data = JSON.parse(this.responseText);
      resolve(data);
    };
    xhr.onerror = reject;
    xhr.open('POST', merchantValidationEndpoint, true);
    xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json;charset=utf-8');
    xhr.send(JSON.stringify(applePayPayload));
  });
}

4. Запускаємо сесію і обробляємо оплату

session.onpaymentauthorized = function(event) {
//після отримання токену передаємо його wayforpay
session.completePayment(ApplePaySession.STATUS_SUCCESS);
}

session.begin();

Приклад js коду:

//в прикладі використовується бібліотека jquery//додаткові скрипти прописувати не потрібно, всі об'єкти для платежів Apple Pay вже є в браузері Safari
if (window.ApplePaySession) { //перевірка пристрою  var merchantIdentifier = 'Ваш Apple Merchant ID';
  var promise = ApplePaySession.canMakePaymentsWithActiveCard(merchantIdentifier);
  promise.then(function (canMakePayments) {
    if (canMakePayments) {
      $('#apple-pay').show(); //кнопка Apple Pay    }
  });
}

$('#apple-pay').click(function () { //обробник кнопки  var request = {
    // requiredShippingContactFields: ['email'], //Розкоментуйте, якщо вам потрібен e-mail. Також можна запросити postalAddress, phone, name.    countryCode: 'UA',
    currencyCode: 'UAH',
    supportedNetworks: ['visa', 'masterCard'],
    merchantCapabilities: ['supports3DS'],
    //Призначення платежу вказуйте тільки латиницею!    total: { label: 'Test', amount: '1.00' },
  }
  var session = new ApplePaySession(1, request);

  // обробник події для створення merchant session.  session.onvalidatemerchant = function (event) {
    var data = {
      validationUrl: event.validationURL
    };

    // надішліть запит на ваш сервер    // для запуску сесії    $.post("/ApplePay/StartSession", data).then(function (result) {
      session.completeMerchantValidation(result.Model);
    });
  };

  // обробник події авторизації платежу  session.onpaymentauthorized = function (event) {
    //var email = event.payment.shippingContact.emailAddress; //якщо була запитана адреса e-mail    //var phone = event.payment.shippingContact.phoneNumber; //якщо був запитаний телефон    //всі варіанти дивіться на сайте https://developer.apple.com/reference/applepayjs/paymentcontact
    var data = {
      cryptogram: JSON.stringify(event.payment.token)
    };

    //надішліть запит на ваш сервер, а далі виконайте запит Charge api wayforpay.com    //для проведення оплати    $.post("/ApplePay/Pay", data).then(function (result) {
      var status;
      if (result.Success) {
        status = ApplePaySession.STATUS_SUCCESS;
      } else {
        status = ApplePaySession.STATUS_FAILURE;
      }

      session.completePayment(status);
    });
  };

  // Початок сесії Apple Pay  session.begin();
});

Приклад набору даних, які відправляються методом Charge wayforpay api

{
  "apiVersion":1,
  "transactionType":"CHARGE",
  "merchantAccount":"test_merch_n1",
  "merchantDomainName":"www.ggg.com",
  "orderReference":"A550500763641",
  "orderDate":1550500763,
  "amount":1,
  "currency":"UAH",
  "productName":[
    "dung W100F",
    "Sdung d 7.0 Black"
  ],
  "productPrice":[
    21.1,
    30.99
  ],
  "productCount":[
    1,
    2
  ],
  "clientFirstName":"Kgwed",
  "clientLastName":"Antnd",
  "clientCountry":"UKR",
  "clientEmail":"[email protected]",
  "clientPhone":"380612527744",
  "clientIpAddress":"127.0.0.1",
  "merchantSignature":"cdd678b727be03c6810f98a551a3faa0",
  "merchantTransactionType":"SALE",
  "merchantTransactionSecureType":"NON3DS",
  "applePayString":"{"version":"EC_v1","data":"tB2ubO0fbh39SWRNB9HUEo1XjbSz65PjJl1z6VunEcIES1aLamgmdhkWRqFLcucGH5cO21magwmOXqCjip1xX83LM9okiyRXe2Rssmrb5by5OkHZeafSioqaq0n7IjDqPTu0gwtwAzpqe+0gfSnDa+M0hVWcbxe7FgXhQxLQCa7vGVbzI+d9R4Y3PdPPVIWNW9i09McNZ4Sc5xqGbHEgJ28z0K/3s2yR0O82mlxBe5SSvfTcf7rlSNBdmDq8xMYSapjv3U5YmBBAErxdaAU7bWmvEGkjONCiBJUHQzwqEhQDAnivKRTI/LiSfMs3Vv53+Vk6FHGc6DxiAClmAXBxu+Z2W+iTlzI8LYzZb4PNc6F691Ca7kfF7YIsRY+qb/rgKwsaFfHqi26cUoEV","signature":"MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCABgkqhkiG9w0BBwEAAKCAMIID4jCCA4igAwIBAgIIJEPyqAad9XcwCgYIKoZIzj0EAwIwejEuMCwGA1UEAwwlQXBwbGUgQXBwbGljYXRpb24gSW50ZWdyYXRpb24gQ0EgLSBHMzEmMCQGA1UECwwd92NkBh0EAgUAMAoGCCqGSM49BAMCA0gAMEUCIHKKnw+Soyq5mXQr1V62c0BXKpaHodYu9TWXEPUWPpbpAiEAkTecfW6+W5l0r0ADfzTCPq2YtbS39w01XIayqBNy8bEwggLuMIICdaADAgECAghJbS+/OpjalzAKBggqhkjOPQQDAjBnMRswGQYDVQQDDBJBcHBsZSBSb290IENBIC0gRzMxJjAkBgNVBAsMHUFwcGxlIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MRMwEQYDVQQKDApBcHBsZSBJbmMuMQswCQYDVQQGEwJVUzAeFw0xNDA1MDYyMzQ2MzBaFw0yOTA1MDYyMzQ2MzBaMHoxLjAsBgNVBAMMJUFwcGxlIEFwcGxpY2F0aW9uIEludGVncmF0aW9uIENBIC0gRzMxJjAkBgNVBAsMHUFwcGxlIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MRMwEQYDVQQKDApBcHBsZSBJbmMuMQswCQYDVQQGEwJVUzBZMBMGByqGSM49AgEGCCqGSM49AwEHA0IABPAXEYQZ12SF1RpeJYEHduiAou/ee65N4I38S5PhM1bVZls1riLQl3YNIk57ugj9dhfOiMt2u2ZwvsjoKYT/VEWjgfcwgfQwRgYIKwYBBQUHAQEEOjA4MDYGCCsGAQUFBzABhipodHRwOi8vb2NzcC5hcHBsZS5jb20vb2NzcDA0LWFwcGxlcm9vdGNhZzMwHQYDVR0OBBYEFCPyScRPk+TvJ+bE9ihsP6K7/S5LMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUu7DeoVgziJqkipnevr3rr9rLJKswNwYDVR0fBDAwLjAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5hcHBsZS5jb20vYXBwbGVyb290Y2FnMy5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMBAGCiqGSIb3Y2QGAg4EAgUAMAoGCCqGSM49BAMCA2cAMGQCMDrPcoNRFpmxhvs1w1bKYr/0F+3ZD3VNoo6+8ZyBXkK3ifiY95tZn5jVQQ2PnenC/gIwMi3VRCGwowV3bF3zODuQZ/0XfCwhbZZPxnJpghJvVPh6fRuZy5sJiSFhBpkPCZIdAAAxggGMMIIBiAIBATCBhjB6MS4wLAYDVQQDDCVBcHBsZSBBcHBsaWNhdGlvbiBJbnRlZ3JhdGlvbiBDQSAtIEczMSYwJAYDVQQLDB1BcHBsZSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTETMBEGA1UECgwKQXBwbGUgSW5jLjELMAkGA1UEBhMCVVMCCCRD8qgGnfV3MA0GCWCGSAFlAwQCAQUAoIGVMBgGCSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTE5MDIxNTEwMzMyNVowKgYJKoZIhvcNAQk0MR0wGzANBglghkgBZQMEAgEFAKEKBggqhkjOPQQDAjAvBgkqhkiG9w0BCQQxIgQgDARTlPaUQwgOAWGrBpdkYCh+Yt9PR+QNrJML+rsAliowCgYIKoZIzj0EAwIERzBFAiEA9pKsQLRkwftlXnmLkTCrmFMyvi+biVCtCpizmzWoMwECIFi3+v7qhI/o/RKUbhYR6JoBUm1GswjzXhIXZiGcMq58AAAAAAAA","header":{"ephemeralPublicKey":"MFkwDQgAE88rVlkeu4xpPqMWDw59BRYO+zqqlCjcfLO3mE0/S9xhKZJfmIEcJlxtDJ1hwQ+U2L+HF7OJXL+WMsGHA==","publicKeyHash":"eUhXLM2/Z05nnAcntk0tjzFBzHgqJarnBDnovx5WMkc=","transactionId":"9845723470cc9722355763fd5b5689847842f09591855764d29322de4a319bf9"}}",
  "socialUri":"socialUri",
  "holdTimeout":1000000
}

Пряма інтеграція Apple Pay у мобільний додаток

Для інтеграції методу в додаток використовуйте SDK PassKit від Apple для отримання PaymentToken і метод оплати Charge в API WayForPay для проведення платежу.

Процес оплати:

Перевірка сумісності
Якщо пристрій користувача підтримує Apple Pay, відображається брендована кнопка для оплати
Швидка покупка
Користувач підтверджує платіж за допомогою функцій Touch ID або Face ID, або введенням пароля.
Безпека без 3-D Secure
Дані банківських карт не зберігаються в пристроях і нікуди не передаються при оплаті.

Вимоги
При використанні Apple Pay необхідне дотримання наступних умов від компанії Apple.
Комісія
До платіжного методу застосовується стандартна комісія встановлена для магазину.
Корисні посилання

Ще не з WayForPay?

Зареєструйтесь та підключить популярний платіжний метод для своїх клієнтів

Залишились питання? Ми на зв'язку 24/7
Написати нам у месенджери