Опитувальник, в Додатку №1 до Договору, є обов'язковим до заповнення, для виконання вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнтів (для виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму " (« Закон про фінансовий моніторингу »)

 

Приклад заповнення опитувальника для юр. осіб

Для прикладу дані в опитувальнику виділені синім кольором. Всі дані є обов'язковими для заповнення. Якщо запитувані дані відсутні, наприклад п.9А (в структурі власності компанії відсутні юр. особи, які володіюють частиною від 10% і більше в статутному капіталі), то в таких пунктах необхідно вказати прочерки.

 

У пунктах 1-6 опитувальника необхідно вказати загальні відомості про компанію.

 

У пунктах 7-8 вказуються дані про виконавчий орган в компанії, а також дані осіб, які мають право розпорядження рахунками і майном (включаючи дані осіб, які діють за дорученням).

 

 

У пункті 9 вказується інформація про структуру власності:

 

Інформація у пунктах 10, 11 заповнюється, в разі якщо в структурі власності компанії є юридична особа.

 

Пункти з 12 по 14 - додаткові дані по компанії. Адреса, опис діяльності (необхідно описати напрямок діяльності, наприклад, якщо роздрібна торгівля, то описати коротко які товари реалізуються) та чи належать особи зазначені в опитувальнику, до національних/іноземних публічних осіб та діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб. Якщо таких немає, необхідно поставити прочерки.

Пункти 15-18: фінансові показники, джерела походження активів, ліцензії (якщо діяльність потребує ліцензування), розмір капіталу:

 

Пункт 19 - додаткова інформація про компанію

У пункті 20 зазначено перелік документів, які необхідно надати разом з опитувальником для проведення ідентифікації.

 

 

Після заповнення опитувальника і даних в договорі, документ необхідно знову завантажити в Особистому кабінеті.

Приклад заповнення опитувальника для ФОП

Для прикладу дані в опитувальнику виділені синім кольором. Всі дані є обов'язковими для заповнення. Якщо запитувані дані відсутні, наприклад п. 7 (у підприємстві немає представника ФОП на підставі довіреності на розпорядження рахунками і майном) - в таких пунктах необхідно вказати прочерки.

У пунктах 1-6 вказуються основні дані по Фізичній особі-підприємцю:

 

 

У пункті 7 необхідно вказати дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном підприємства, в разі якщо такі особи є. Якщо немає, то необхідно вказати прочерки.

 

Пункт 8 - контакти підприємства. Пункт 9 - необхідно описати напрямок діяльності (наприклад, якщо роздрібна торгівля, то описати коротко які товари реалізуються).

Пункт 10 - чи належать особи зазначені в опитувальнику до національних/іноземних публічних осіб та діячів, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб. Якщо таких немає, необхідно поставити прочерки.

 

Пункт 11 - фінансові показники підприємства. Пункт 12 - ліцензії (якщо діяльність потребує ліцензування), якщо немає, необхідно поставити прочерки.

 

Пункт 13 - додаткові дані по ФОП.

В пункті 15 вказано перелік документів, котрі необхідно надати разом з опитуватьником для проведення ідентифікації.

Після заповнення опитувальника та даних в договорі, документ необхідно знов завантажити в Особистому кабінеті.